Barcelonès Nord

Informe sobre l'ocupació. 1er Trimestre 2018

  • Aniceto Ramírez
  • Actualitzat:
  • Creat:

Durant el primer trimestre de 2018 s’ha produit un increment de les xifres d’atur a totes les poblacions del Barcelonès Nord.

La mitjana d’increment ha estat baixa a la resta de la comarca, aproximadament del 0,40%, no obstant la dada és preocupant perque trenca la tendencia que en els darrers trimestres suposa una millora en les xifres d’ocupació.

Cal destacar que estem aconseguint baixar de taxes del 14,25% d’atur en gairabé tots els municipis, llevat del municipi de Sant Adrià del Besós que ha tingut un petit increment i està entorn el 17,21%. Badalona està al voltant del 13,95%, Santa Coloma de Gramenet el 14,11%, Montgat el 10 % i Tiana reflexteix històricament les millors dades d’ocupació, en aquest cas presenta un 6,69% d’atur.

Les dades reflecteixen de nou que els grups més afectats per la desocupació son els joves entre 16 i 24 anys, aquí cal resaltar que en tots els municpis, llevat Mongat és produeix un increment de les xifres d’atur en aquesta franja d’edat, de fet és el grup d’edat que més incidència te en l’increment d’atur a la comarca. Altres variables a destacar és que les dones en qualsevol franja de edat i en tots els municipis, presentan les pitjors xifres d’ocupació i respecte els adults  entre els 45 i els 64 anys, s’ha notat una millora posiblament derivada de la posta en marxa dels plans d’ocupació en tota la comarca.

Respecte el marge de cobertura de les prestacions per desocupació a les diferents poblacions, és situa  fins aproximadement el  50%  dels aturats de la comarca, destacant de forma positiva expecialment les poblacions de Montgat i Tiana amb uns marges de cobertura del 54,19% i 61,09% respectivament. La població amb el marge de cobertura més baix és la de Sant Adrià del Besòs amb un 47,68%.

Fitxers adjunts:

Paraules clau: