Barcelonès Nord

Informe sobre ocupació - 4t Trimestre

  • Aniceto Ramírez
  • Actualitzat:
  • Creat:

Les dades absolutes sobre l'atur a la nostra comarca milloren, però encara persisteix una important diferència entre homes i dones.

Las dades d’atur de la nostre comarca han millorat respecte al mateix període de l’any anterior, no obstant això encara persisteix una diferència de més de quatre punts percentuals entre homes i dones, està clar que les polítiques d’ocupació i inserció laboral han d’anar dirigides ha reduir en la mesura del possible aquest diferencial, no obstant això en el darrer trimestre els que han patit més l’increment d’atur han estat els homes entre els 40 i 50 anys.

L'atur a la nostra comarca del Barcelonès Nord afecta més greument als joves entre 16 i 24 anys, la qual cosa endarrereix notablement la seva independència del nucli familiar, el que repercuteix en la menor dinamització econòmica de la comarca. Hem de tenir en compte que aquesta franja d’edat és la més desprotegida respecte a la cobertura que és deriva de les prestacions per desocupació, com conseqüència de la manca de vida laboral que els permeti acudir a ella i son per tant les xarxes familiars les que responen a les seves necessitats.

A baix us adjuntem l'inform complert i les dades estadístiques en format Excel.

Fitxers adjunts:

Paraules clau: